Informació general del titular del lloc web:

En compliment del que disposa l'article 9 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic informem als nostres usuaris que el titular del lloc web ubicat al domini www.ganiveteriamerino.com és Ganiveteria Meriano, endavant Ganiveteria Merino, domiciliada al carrer de Sant Simplici, 26, 08700 Igualada C.I.F 77291971B.

L'exploració del lloc web de Ganiveteria Merino, ubicat al domini www.ganiveteriamerino.com i de qualsevol de les pàgines a les que a través del mateix s'hi pugui accedir, implica que l'usuari necessàriament ha llegit, entén i accepta les "Condicions d'ús i política de privadesa" d'aquest lloc web. En cas que no estigui d'acord amb els termes i les condicions descrits en aquests textos legals, l'usuari s'ha d'abstenir d'utilitzar aquest lloc web.

Productes i serveis:

Mitjançant aquest lloc web Ganiveteria Merino, posa a disposició dels usuaris informació gratuïta respecte dels productes i serveis prestats per la societat. La informació oferta no constitueix una oferta comercial, i cal establir relació individual i directa amb Ganiveteria Merino i en tot cas, la contractació dels productes i serveis de Ganiveteria Merino es regirà per les seves Condicions Generals i Particulars de Contractació.

Propietat intel·lectual i industrial:

Tots els dissenys, marques, logotips, noms, imatges, gràfics, icones i altres continguts del lloc web són titularitat de Ganiveteria Merino gaudint en conseqüència de la protecció pròpia prevista per la normativa aplicable sobre la propietat industrial i intel·lectual. En cap cas l'accés al lloc web implica cessió per part de Ganiveteria Merino d'aquests drets als usuaris. Els usuaris del lloc web en poden fer ús privat i del contingut. En cap cas no podran fer-ne ús comercial, ni alterar-los en qualsevol manera, reproduir-los més enllà del seu ús privat, distribuir-los o comunicar-los públicament. Així mateix, queda estrictament prohibida la utilització dels continguts del lloc web amb qualsevol propòsit o de qualsevol manera diferent de la permesa per Ganiveteria Merino a les presents "Condicions d'ús". Els continguts, textos, logotips, dissenys, imatges, fotografies, i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc web, així com el propi lloc en conjunt com a obra artística multimèdia, han estat degudament registrats i, en conseqüència, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. En cas que els usuaris vulguin utilitzar les marques, logotips, noms o qualsevol altre signe distintiu disponibles al lloc web de Ganiveteria Merino, poden sol·licitar l'autorització necessària posant-se en contacte amb la societat, adreçant-s'hi pels mitjans de contacte indicats a les presents "Condicions d'ús".

L'usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets esmentats ia evitar qualsevol actuació que els pugui perjudicar. Qualsevol còpia o ús no autoritzat del disseny o continguts del lloc web que difereixi de l'expressament permès per Ganiveteria Merino en el seu caràcter de titular dels drets de propietat intel·lectual sobre aquest, afectarà els seus drets i, en conseqüència, legitimarà Ganiveteria Merino per a l'exercici de totes les accions, tant civils com penals, emparin els seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

Accés al lloc web:

L'accés a aquest lloc web és lliure i gratuït.

Comunicacions comercials:

En compliment del que disposa l'article 21 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, mitjançant l'acceptació d'aquestes Condicions d'ús, l'usuari autoritza expressament Ganiveteria Merino a remetre-li a l'adreça de correu electrònic que proporcioni com a contacte comunicacions comercials promocionals o publicitàries, llevat que expressament manifesti la seva oposició. L'usuari podrà abstenir-se d'acceptar aquest tipus de tractament de dades, a través del marcatge del caseller de verificació que es facilita específicament al nostre formulari.

Tractament de dades de l'usuari:

Quan l'usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant el formulari exposat a la web, està autoritzant expressament Ganiveteria Merino al tractament de les seves dades personals per poder atendre les seves peticions o consultes i per mantenir-lo informat sobre els serveis de Ganiveteria Merino. Aquestes dades s'inclouran en un fitxer titularitat de Ganiveteria Merino degudament inscrit al RAEPD, i comptarà amb totes les mesures de seguretat, necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades d'acord amb allò establert al Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades.

Ganiveteria Merino no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense previ consentiment exprés de l'usuari, excepte en cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que l'usuari ens hagi sol·licitat. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i de la seva exactitud i pertinència, reservant Ganiveteria Merino el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, inadequades, inexactes, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret.

L'usuari podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició i altres reconeguts per llei, dirigint-se per escrit a Ganiveteria Merino Responsable del Fitxer, ubicat a l'adreça facilitada a l'encapçalament oa través del mail info@ganiveteriamerino.com

Legislació i jurisdicció aplicable:

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.

Producte afegit a la llista de desitjos
Producte afegit per comparar.

Aquest lloc web utilitza cookies per optimitzar la vostra navegació,
adaptar-se a les vostres preferències i realitzar tasques analítiques.
En continuar navegant accepta el seu ús.
Per obtenir més informació premi aquí.